– MK er det faget som er nærmest dagens kulturbærere. Vi er dannelsesfaget. Vi må bli en større del av dagens skole.

MK-ELEVEN I FOKUS: Det sier Jon Kvist, leder for medielærernettverket for Vestfold, Telemark og Buskerud (VeTeBu). Onsdag arrangerer de MK Samlingen 2015 – og du kan lese mer om hvem som kommer og hva Kvist mener om MK-fremtiden ved å trykke på tittelen.

MK Samlingen eller VeTeBu-konferansen er et årlig arrangement hovedsakelig for Medier- og kommunikasjonsskoler i Vestfold, Telemark og Buskerud. I år har styret åpnet opp for at lærere innen mediefag også kan delta. I tillegg har de invitert lærere som sitter tett på andre avdelinger uten medier og kommunikasjon, men som gjerne vil være en del av nettverket.

– Vi har også utvidet VeTeBu-ordet til å gjelde nærliggende fylker og andre fylkes nettverk, forteller leder Jon Kvist, som til vanlig er lærer ved Thor Heyerdahl VGS Vestfold.

– Hva er det MK Samlingen skal være for noe?

– Vi ønsker å være et sosialt samlingspunkt, selv om vi har som formål å gi lærere faglig påfyll og kompetanseheving. Konferansen er blitt en tradisjon og et hyggelig samlingspunkt i kalenderen for lærere innen mediefagene.

Hva er fokus for årets samling?

– Vi har jobbet mye med å prøve å ha to tanker i hodet samtidig. Vi står overfor en omstilling og da må vi se oss litt tilbake. Da er det mest nærliggende å ta for oss elevene våre. Hva er de blitt? Hvor ble det av MK-eleven? Hvilke tips har den tidligere eleven til oss nå? Dette er spørsmål vi må stille oss, samtidig som vi skal se fremover.

– Hvem skal holde foredrag for lærerne?

– Vi har invitert folk som jobber på innovative prosjekter, som Tom Byermoen fra VG grafisk og Tom Johansen som jobber med informasjonsdesign. Og så prøver vi å holde det «lokalt»og har invitert daglig leder for Odd fotballklubb til å snakke om kommunikasjon og deres samfunnsoppdrag.

– Fotball på en mediekonferanse?

– Ja, Einar Håndlykken er en tydelig profil i Telemark. Han er klar i sin kommunikasjon om hva ansvar og verdier en fotballklubb må ha for fremtiden. Ekstra spennende er at satsningen gjøres på lavbudsjett. Han har en skikkelig «do it yourself»-holdning.

– Det blir en del fokus på kommunikasjon i år? 

– Ja, det blir det. Christian Lagaard, presse- og kommunikasjonskontakt ved Slottet, kommer også. Han skal starte ballet sammen med Astrid Arnslett, som jobber med informajson og kommunikasjon i Røde Kors.

– Hva representerer disse to i lys av samlingens fokus?

– Det er for å vise oss hva en elev hos oss kan bli, hvor de kan ende opp og hva de må tenke på når skal de gå inn i yrket. Som nevnt har vi Tom Byermoen og Tom Johansen, personer som skal vise oss fremtiden. Jone Nikolai fra Vennesla kommer også for å fortelle oss om hva Media Vennesla er og hva de har fått til der med PTF-faget.

– VeTeBu har også invitert elever?

– Ja, det har vi. Ungdomsbedriften»Splash UB» med MK-elever skal tegne og fortelle om hva de gjør. Og så har vi Christoffer Bjurholt, tidligere elev som nå jobber i Concorde TV for Ylvis.

– Hvilke aspekt vil være viktig for medieutviklingen i årene som kommer, tror du?

– Formingen av informasjon. Det som gir den liv. Det som gjør informasjon spennende, i en tid hvor alt slåss om oppmerksomheten vår, vil alltid være viktig. Hvis man har sett på forandringen i mediehusene, er det oppbruddet av de gamle avdelingene, de vante skillene mellom web, desk og grafisk som er vasket ut. Og det vil vi se mer av. Også har du de som skal konkurrere med Huffington Post og andre webbaserte mediehus, og som skal gi brukeren mulighet til å bidra med «innhold». Fortsetter dette klikkhysteriet har vi ødelagt for oss selv, mener jeg.

– Hvordan skal MK-utdanningen styrkes videre?

– Det er vanskelig å svare på, fordi det er så mangt som må sies og så mye som må gjøres.​ Vi må selv bryte opp de tradisjonelle fagene, men passe oss for å kaste oss på bølger som spilldesign og mobilutvikling. Selv om de må kunne bruke de nye teknologiene og verktøyene, må vi vise at vi er mer enn bare yrkesfag. Vi er et estetisk fag, elevene skal utvikle et skjønn og kritisk sans. Vi er det faget som er nærmest dagens kulturbærere, vi er dannelsesfaget. Vi må bli en større del av dagens skole.