Medielærerseminar 2016

For andre år på rad kunne Astrid Aas, avdelingsleder og vertinne for seminaret, sammen med Kyrre B. Haakaas, leder i Mediepedagogene, ønske medielærere velkommen til seminar på Nordahl Grieg videregående skole.
Drøyt 100 lærere hadde meldt seg på, mobilisert for å møte lærerkolleger i videregående skole fra hele landet for å utveksle ideer og løsninger i overgangen fra yrkesrettet til studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon. Hvordan kan vi få til god faglig kvalitet i opplæringen med flere elever i klassene og færre timer i mediefagene? Hva bør vi passe på å ta vare på fra det «gamle» MK? Workshopene gjenspeilte tydelig at dette seminaret handlet om å møte de nye utfordringene når det gjelder planer, innhold, praksis og læremidler.

© Fotograf Tom Knudsen, v/ Vennesla vgs.
© Fotograf Tom Knudsen, v/ Vennesla vgs.
Avdelingslederne hadde fått sin egen workshop, noe Astrid Aas var svært glad for. Hun forteller:
– Å kunne utveksle erfaringer og tanker rundt innføring av NYE MK / STMK var inspirerende. Det var en ny og sjelden mulighet for avdelingsledere å bli kjent på tvers av fylkesgrenser, offentlige eller privat skole, utveksle erfaringer med omstillingsprosessen, tenke høyt om utfordringer i ressursbruk og timeplanlegging.
– Vi fikk utvekslet mange gode tips, innspill og betraktninger for de nye programfagene og ikke minst ble det løftet fram fagenes praktiske vektlegging og bredden som forventes i kompetanse hos mk-lærere.
Eksamen, fagplanenes struktur med progresjon og mulighet for tverrfaglighet mellom programfagene, samt flerfaglighet mellom fellesfag og programfag, var tema som avdelingslederne løftet fram.
Positivitet og ikke minst iver etter å starte opp STMK var absolutt til stede, og sluttkommentaren var «dette må vi gjøre oftere – møtes og dele erfaringer»!
Vi sees i alle fall neste år!