Mediemangfold – en forutsetning for demokrati og ytringsfrihet

Mediemangfold
– en forutsetning for demokrati og ytringsfrihet

 

Utvalgsleder Knut Olav Almås presenterte innholdet i NOUen på dagens (tirsdag 7. mars) pressekonferanse.

Ytringsfrihet og mediemangfold er et offentlig ansvar for å sikre demokratiet. I dag er dette mangfoldet satt under sterkt press. Ifølge utvalget bør dette være statens mål for mediemangfoldet: Med sikte på å fremme en felles, åpen og opplyst offentlig samtale, bør staten legge til rette for at alle borgere kan bruke et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier.

Derfor foreslår utvalget at det brukes vesentlige midler per år i fire år for å styrke mediemangfoldet i landet.

 

En sterk bekymring er at en liten, men økende andel av befolkningen i liten grad oppsøker nyheter. Å styrke bruksmangfoldet av nyheter er helt vesentlig for demokratiet.

 

Du kan se hele pressekonferansen her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-mediemangfoldsutvalget-leverer-utredning/id2540933/

Les hele rapporten her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e0e03eacdad4c2f865b3bc208e6c006/no/pdfs/nou201720170007000dddpdfs.pdf

 

Arbeidet med å sikre bruksmangfoldet starter i skolen!

I Mediepedagogene er vår prioriterte oppgave å styrke mediekompetansen til lærere og elever i grunnskolen.

 

Forsideillustrasjonen er satt sammen av fotografier fra Pandora Film AS, NRK, TV 2, LLA og MBL/Trine Ohrberg-Rolfsrud. Gjengitt fra NOU 2017:7 – https://www.regjeringen.no/contentassets/1e0e03eacdad4c2f865b3bc208e6c006/no/pdfs/nou201720170007000dddpdfs.pdf