Fagpersoner til utvikling av kjerneområder.

Utdanningsdirektoratet søker etter fagpersoner som skal utvikle kjerneelementer i fag. Hensikten med dette er å sikre at fagene får «et relevant innhold og tydelige prioriteringer, som skal gi muligheter for dybdelæring.»

 

Mediepedagogene er blitt invitert til å foreslå personer som kan delta i faggruppene i dette arbeidet. Dette er vi veldig glad for og dette betyr at mediefaget ikke er en usynlig del av grunnopplæringen. Arbeidet handler om utvikling av kjerneelementer for fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring (ikke for programfag på studieforberedende og for yrkesfaglige utdanningsprogram).

 

Vi er ute etter kandidater vi kan foreslå som har:

  • god mediedidaktisk kompetanse og/eller erfaring
  • forskningsbasert kunnskap og fagdidaktisk kompetanse
  • en mediefaglig tilnærming til bruk av digitale verktøy

 

Les mer om utlysningen fra Utdanningsdirektoratet her.