Hva er mediegrafi?

Grafi betyr opprinnelig å tegne/skrive. I denne sammenhengen handler det om det utvidete tekstbegrepet. Mediegrafi er en metode for dybdelæring ved å trene på informasjonshåndtering, utforske kommunikasjonsmuligheter og produksjonspraksiser.

Elevene skal forske og samle informasjon om sin families unike historie. Hver og en må prioritere hva de syns er viktig i stoffet, og hvordan de vil fortelle og presentere historien.

Mediegrafi er en praktisk metode for å styrke elevenes helhetlige kompetanse. Helt vesentlig er også refleksjonen i etterkant.

Med andre ord – en spennende arbeidsmetode i John Dewey’s ånd:

Learning by doing … and reflection on your experiences …


Daniel Schofield er styremedlem i Mediepedagogene og førsteamanuensis i mediepedagogikk ved NTNU, institutt for pedagogikk og livslang læring. Les hans artikkel; «Mediegrafi – et verktøy for dybdelæring og refleksjonskompetanse i mediefag».