Mediepedagogikkens plass i dagens skole

Mediepedagogikkens plass i dagens skole

God mediekompetanse er vesentlig for fremtidig livsmestring. Ifølge forsker Synnøve Amdam ved Høgskulen i Volda er elever i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon blant dem som har kommet lengst i norsk skole, når det gjelder å oppnå den kompetansen som trengs i fremtidens samfunn (Amdam 2015).

Spørsmålet vi nå stiller oss er hva er det som forårsaker at mediepedagogikken ikke får den plassen den trenger i norsk skole.  De sterke fagskillene kan bidra til å skvise mediekompetanse ut da denne kan være vanskelig å måle og teste, og det kan være utfordrende at lærerne mangler relevant kompetanse.

Det er altså et tankekors at erfaringene i mediepedagogikken ikke aktivt brukes i skolen i læring for fremtiden.

Ola Erstad jobber for institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og har i mange år bidratt med forskning knyttet til mediekompetanse og norsk skole.

Les Erstads artikkel og send oss dine ideer på utfordringen i hans avsluttende spørsmål!