Medielærerseminaret 2018

Medielærerseminaret ble tradisjonen tro avholdt på Nordahl Grieg VGS dagen før kvelden Nordiske mediedager 20018 gikk av stabelen. Vi gjennomførte en tettpakket seminardag uten parallell-forelesninger. Som arrangør opplevde vi at programpostene hang godt sammen og gled fint over i hverandre.

 

Se programmet for seminaret her:

https://www.mediepedagogene.no/2018/04/program-for-medielaererseminaret-2018/

Programmet inneholdt blant annet Aslak Gottlieb med sitt tema om unge og medievaner. Forelesningen utfordret medielærerne på bruk av nye medier og viste hvor eskalerende utviklingen av nye medievaner er blant unge. Aslak holdt en vital forelesning godt tilpasset medielærere og den arbeidshverdagen vi har. Dere finner hans forelesningen m.m her: https://padlet.com/Aslak/bergen

Hilde Hummelvoll og Kyrre B. Haakaas fra Åssiden vgs i Drammen presenterte «ÅssiAwards» og hvordan man kan gjøre om valgfrie programfag til eventfag. ÅssiAwards er et kraftfullt prisutdelingsarrangement der MK har bidratt i stor grad til å gjøre dette spektakulært med medieproduksjoner i forkant og under selve arrangementet. Dette opplevde mange inspirerende, og vi vil tro og håpe at mange stjeler ideen og realiserer noe tilsvarende på egen skole.

 

Weronika Nitsch presenterte sitt eget filmprosjekt «Bjarne vil ikke på film». Hun har fått mye omtale i mediene på Nord-Vestlandet de siste månedene. Dokumentarsjangeren hun bruker, der hun involverer seg sterkt og blir en viktig (kanskje den viktigste) i sitt eget filmprosjekt, har også den egenskapen at fortellingen, og måten den blir fortalt/klippet sammen på, viser at teknologi ikke nødvendigvis bør være av topp kvalitet når historien og budskapet er overordnet. Fortellingen om «den gamle einstøingen» som hadde store utfordringer med å sette ord på meninger og følelser, gled rett inn fordraget til Jens Elmelund Kjeldsen fra UiB. Han integrerte mye av filmen i beskrivelsen av sitt arbeid med ungdom og retorikk. Retorikk har vært mye på dagsorden de siste årene. Derfor var det ekstra fint at vi fikk en meget faglig og god forelesning om hvordan Elmelund Kjeldsen har jobbet med prosjektet «Ta Ordet!» på flere skoler spredt utover landet. Han foreleste grunnleggende om hvordan en tale (eller et budskap) kan rekonstrueres fra det ordinære til det mer overbevisende.

Vi avsluttet seminaret med en forelesning av spillutviklingslærer Nils Andersen som hadde lest seg opp på læreplanene på MK for anledningen. Han konkluderte med at faget hans kan praktiseres innen de fleste læreplanmål.

 

Tusen takk for i år. Vi gleder oss til Medielærerseminaret 2019.