Nytt år. Nye planer.

Mediepedagogene valgte inn nytt styre på Medielærerseminaret 2019 og det nye styret er allerede i gang med arbeidet.

Det nye styret består av: Albertine Aaberge, Christina Svien, Rune Valle, Daniel R.B.Sconfield og Olav Øygard (leder). Medielærerseminaret 2020 begynner så vidt å ta form og vi håper noen gode navn og tema blir gjort kjent i løpet av november.

Følg med her for mer informasjon om det som skal skje i løpet av skoleåret 2019/2020.