Hvordan utøver vi mediepedagogikk?

Mediepedagogene inviterer til seminar på Seilet i Oslo, tirsdag 5. november!

Formål Vi samarbeider om å forstå vår egen rolle som lærere og undervisere i møte med elever og studenter i mediefag på videregående og i høyere utdanning. Medienes rolle i samfunnet og i utdanning og skole er i stor endring. Nye medieteknologier utvikles, og nye læreplaner kommer med Fagfornyelsen. Vi vil forstå bedre Hvordan skal vi forstå mediefaget i dag og i fremtiden, og hvilken rolle spiller mediepedagogikken i opplæring av elever og studenter? Hvordan gjør vi det?

Vi har invitert et knippe forskere til å sette lys på aktuelle problemstillinger, i denne omgangen knyttet til medieutviklingen og mediebruk. Og vi inviterer dere til å diskutere didaktikk og læring, og til å reflektere over egen nåværende og fremtidige pedagogiske praksis.

Tema som blir presentert er mediedidaktikk, risikoadferd på nett, identitet, integrering og dataspill, mediegrafi og dialogisk pedagogikk gjennom teknologi. Det vil bli god tid til diskusjon, og innlederne deltar som aktive diskusjonspartnere.

  • PROGRAM
  • 09.00: Kaffe og te
  • 09.30: Velkommen ønskes fra Mediepedagogene v/ styremedlemmer Daniel Schofield og Albertine Aaberge
  • 09.40: Vegard Frantzen, universitetslektor v/ NTNU: Presentasjon av David Buckinghams rammeverk for mediedidaktikk
  • 10.20: Carol Azungi, førsteamanuensis v/ NLA- Integrering og identitet i FIFA med påfølgende debatt
  • 11.30: Elisabeth Staksrud, professor v/ UiO: Risikoadferd på nett med påfølgende debatt
  • 12.20: Lunsj
  • 13.20: Daniel Schofield, førsteamanuensis v/ NTNU: Mediegrafi med påfølgende debatt
  • 14.10: Phd-kandidat Jo Inge J. Frøytlog (Institutt for pedagogikk, UIO), professor v/ UiO: Dialogisk pedagogikk med teknologistøtte
  • 14.50: Oppsummering

Her finner dere oss https://www.seilet.org/kontakt-oss

Har du problemer med å finne fram til oss, ring 975 96 495!

Phd-kandidat Jo Inge J. Frøytlog og førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen i Kristiansand, Carol Azungi Dralega (PhD). Bildet øverst: Mediepedagog og spillutvikler Nils Andersen (Danvik folkehøgskole) har tidligere i år holdt seminar for Mediepedagogene på Seilet.