Nyhetsbrev januar 2020

Godt nyttår til alle dere medielærere i skolen!

Tusen takk til alle dere som har betalt kontingenten i 2019! Det har ført til at vi har gjort et godt sprang i antall medlemmer. I 2019 fikk vi 86 flere medlemmer enn i 2018. Medlemstallet er viktig for oss. Økonomisk betyr det ikke veldig mye – i og med at kontingenten er så lav. For oss er det viktigst å vite at vi har mange gode støttespillere rundt i hele landet. Det setter vi utrolig stor pris på!

 

Mediepedagogene har hatt mye aktivitet i 2019

Fra vi flyttet inn i aktivitetshuset Seilet i 2017 har vi i fellesskapet systematisk oppgradert standarden på huset. Det har gitt oss fantastiske muligheter til å arrangere kurs og seminarer. Mange av dere deltok på seminaret Mediepedagogikk2020 som vi håper dere hadde god nytte av.

I 2020 planlegger vi nye gratisseminarer både i spilldesign med dyktige Nils Anderssen som kursholder og Calixte Tayoro som jobber som kreativ teknologipedagog, musikkprodusent og er transmediakonsulent i filmbransjen. På Danvik er han ansvarlig for workshop med digital musikkproduksjon og teknisk lekegrind. Calixte har master i filosofi og kognitiv vitenskap fra Paris, Sorbonne, og har gjort karriere i internettbransjen både i Oslo, Paris og Brüssel.

 

Arbeidet med fagfornyelsen og de nye læreplanenes

I Mediepedagogene har vi kommentert og sendt inn forslag til de nye læreplanene i fagfornyelsen. Vi antar at mange av dere også har vært aktive i dette arbeidet. Mange er sikkert spente på hvordan det nye programmet IKT og medieproduksjon vil fungere.

 

Styremedlemmers samarbeid og deltakelse i ulike organisasjoner og aktiviteter

På Seilet – huset for kunst og kultur i skolen – arrangerer vi mange kurs og seminarer. Tilbudene finner dere på Seilet.org.

 

Medielærerseminaret 2019

Årsmøtet i 2019 valgte Christina Svien og Rune Valle som nye styremedlemmer.

Vi har snart programmet for Medielærerseminaret 2020 klart. I år er tema film- og TV-produksjon. Dere har virkelig noe å glede dere til! I 2019 ble Medielærerseminaret holdt
i Grieg-hallen. Vi håper vi får til det i år også!

 

Styremedlemmers deltakelse i ulike aktiviteter

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet har i fellesskap foreslått en Kulturmelding for barn og unge. Flere av styremedlemmene våre har deltatt med innspill til denne kulturmeldingen.

Mediepedagogene – innspill til kulturmeldingen for barn og unge
Mediepedagogene mener tre hensyn må veie tyngst i arbeidet med kulturmeldingen.
Det viktigste er at:

  • Barn og unges aktiviteter må stå i fokus
  • Det neste er at Kulturmeldingen må settes i sammenheng med fagfornyelsen i skolen som trer i kraft høsten 2020
  • Til slutt er det sentralt å ta hensyn til at barn og unges kultur har en stor digital flate: «All ungdom» driver med mediekommunikasjon, deling og deltakelse i nettverk på ett eller annet plan.
  • Med dette utgangspunktet foreslår vi at støtte skal prioriteres til:

Profesjonell veiledning: – både fysisk og over nett for å sikre kvalitet på barn- og     unges kunst- og kulturaktiviteter som ytringer.

  • Støtte skal bidra til å etablere og forsterke koblinger mellom unges aktiviteter/ kulturskole/skoletid/SFO i barneskolen og legge til rette for bruk av skolebygg, ungdomshus, kulturhus, museer og tekniske fasiliteter.
  • Til slutt skal støtte også gis for å streame og publisere barn og unges kunst- og kulturuttrykk etter gjeldende lovverk.

Formålet er

  • styrke barn og unges eierskap til kunst- og kulturuttrykk og aktiviteter
  • gi øvelse i ytring og digital dannelse
  • økt mediekompetanse gir unge muligheten til å være leverandører i det norske kulturfelleskapet.

NB! For liten tid er satt av til kreative/praktisk fag i Fagfornyelsen, spesielt i barne- og ungdomsskolen!

 

«Med naturen i sikte»

Mediepedagogene startet året 2019 med å arbeide for dette prosjektet som er et samarbeid mellom Markaskolen, Kunst i Skolen og Mediepedagogene.

Vi engasjerte dyktige fotografer som ble sendt til tre ulike ungdomsskoler i Oslo. Der brukte de kunst og håndverkstimene til opplæring i fotografering.
Hva skal til for å skape gode fotografier?

Vi søkte og fikk prosjektmidler høsten 2019 til prosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB.

Vi fikk kr 100 000 til prosjektet. Kunst i Skolen driver Galleri Seilet. En jury ble etablert for å vurdere elevenes bilder. De beste bildene skulle henge i galleriet. 15. juni ble det planlagt utstilling i galleriet.

Utstillingen ble en suksess. Vi varslet skolene i forkant om hvilke elever som hadde tatt de beste bildene. Det førte til at galleriet var stappfullt med stolte elever, lærere og foreldre.

Mange lærere ønsket at dette burde bli et årlig arrangement.

Ny søknad til Sparebankstiftelsen DNB ga oss nye midler til prosjektet i 2020.

 

En kjedelig nyhet på slutten av 2019 …

MK ved Ålesund vgs tar ikke opp nye elever fra høsten 2020. Politikerne vedtok at skolens linje legges ned fra samme tidspunkt. De elevene som går på Ålesund vgs, får gå ut sitt utdanningsløp ved skolen. Videre skjebne er uviss. Skolen skal slås sammen med Fagerlia vgs administrativt fra samme tidspunkt. Så MK-lærere på skolen lever litt på vent.
Det skisseres ulike løsninger fra skolen sin side, men ingen løsning er valgt.

Mediepedagogene har vært aktive i å sende protester til alle politikerne i fylket. Dessverre nådde vi ikke fram. 

 

Medietilsynets førjulsfrokost

Vi var to styremedlemmer som deltok på Medietilsynets førjulsfrokost om mediemangfold på Litteraturhuset 12. desember. Der var temaet tall og analyser for ulike aspekter av avsendermangfoldet i Norge.

Vi var to styremedlemmer som avsluttet året med deltakelse på Mediebedriftenes Landsforenings frokostmøte om stoda i norsk presse.

 

Mediepedagogene anbefaler alle å abonnere på nyhetsbrevet til Medietilsynet:

https://ext.mnm.as/s/3367/11044

 

Mediekompetanse-nettverket:

https://www.facebook.com/groups/479760235390414/

 

Så kjære medlemmer og venner av Mediepedagogene!

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har noe du brenner for, og som du tror vi kan bidra med å gjennomføre!

 

Vennlig hilsen Mediepedagogene
v/styreleder Olav Øygard