Nytt styre på plass

Mediepedagogene fikk nytt styre i august 2020.  Olav Øygard fortsetter som leder mens Albertine Aaberge går inn som nestleder. Daniel Schofield, Christina Svien, Rune Valle, Astrid Aas og Elisabeth Sølvberg Aase er er alle med videre som styremedlemmer og vara.  Tom Knudsen fra Vennesla vgs./ndla er nytt fjes i år. Han går inn som varamedlem. Takk til Maiken Håvarstein som nå trer ut av styret for denne gang.