Medietilsynet lyser ut forskningsmidler

Fire millioner kroner ligger i potten når Medietilsynet nå lyser ut penger til medierelaterte forskningsprosjekter!

Støtteordningen omfatter både forskningsprosjekter og mastergradsoppgaver med medierelaterte tema, og forskningen bør være praktisk orientert. Det blir særlig lagt vekt på prosjekter der det blir forsket på tvers av ulike medium og plattformer, og på temaer knyttet til redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold.

Tilgang til et mangfoldig medietilbud er et sentralt mediepolitisk mål, og Medietilsynet ønsker søknader om midler til forskningsprosjekter som kan bidra til økt innsikt i utviklingstrekk eller forhold ved det norske mediemangfoldet. Et annet prioritert område når forskningsmidlene skal fordeles, er kritisk medieforståelse. Regjeringen har en egen handlingsplan mot spilleproblem og har bestemt at 250 000 kroner skal gå til forskning om dataspill.

Fristen for å søke er 28. oktober. Fagutvalget for medieforskning vurderer søknadene som kommer inn, og utarbeider en innstilling til Medietilsynet. Medietilsynet avgjør hvem som får støtte, og gjennomfører den endelige tildelingen innen utgangen av januar 2022.

Se hele saken på Medietilsynets nettsider: Medietilsynet lyser ut forskingsmidlar | Medietilsynet