Administrasjonsansvarlig i Mediepedagogene, 30% stilling på Grünerløkka

Er du Mediepedagogenes nye medarbeider? 

Fra nyttår kan det være du som jobber for vår visjon: Alle skal få kvalifisert opplæring i grunnutdanningen slik at de kan utvikle god mediekompetanse og bli selvstendige, kreative, kritiske og ansvarsfulle medborgere. 

Målet til Mediepedagogene er at all opplæring i mediekompetanse skal undervises av fagkompetente lærere og skje på alle trinn i grunnutdanningen. Dersom styret og vår nye medarbeider finner grunnlag for finansiering, kan stillingen økes til 50% innen rimelig tid. Dersom du ikke kan starte allerede ved nyttår, finner vi gode løsninger for en overgangsperiode. 

Hva er Mediepedagogene?

Mediepedagogene er landslaget for medielærere. Vi rekrutterer medlemmer fra alle undervisningstrinn og fra bransjen. Styret består av idealistiske og motiverte mediefolk som brenner for de unges medieopplæring i en tid der medievanene er omskiftelige og samtidig svært viktig for danning og identitetsskaping. 

Vårt kontor er etablert i flotte og tidsriktige lokaler på «Seilet» på Grünerløkka. Her har vi et arbeidsfellesskap med tilsvarende organisasjoner innen de praktisk-estetiske fagene. 

Dine kvalifikasjoner

 • erfaring fra mediebransjen og/eller medieundervisning
 • relevant utdanning innen bransjen og/eller medieundervisning
 • digital kompetanse og tidsriktig bruk/forståelse av de unges SoMe-aktiviteter
 • erfaring fra eventer og tilrettelegger for inspirasjons- og fagsamlinger
 • erfaring med politisk arbeid er også interessant
 • erfaring med budsjettering, økonomistyring og rapportering

Våre forventninger er at du

 • kommuniserer godt, – skriftlig og muntlig
 • sørger for gode saksforberedelser til styremøter og årsmøtet
 • er interessert i skoleutvikling  
 • tar det praktiske ansvaret for økonomien i Mediepedagogene 
 • publiserer artikler på nettstedet til mediepedagogene.no og i nyhetsbrev
 • arrangerer kurs og seminarer for medlemmer og samarbeidspartnere sammen med styre
 • holder organisasjonen oppdatert om politiske dokumenter som vedrører utdanningssektoren i samarbeid med styret
 • deltar på relevante konferanser og arrangementer 
 • jobber med kommunikasjon mot myndigheter
 • jobber for økte bevilgninger til laget og undersøker muligheter for finansiering til våre og andres tiltak som dekker vårt virkeområde.
 • styrker og initierer samarbeid med andre lag, etater og organisasjoner som vi har felles interesser med.

 Personlige egenskaper

 • du må kunne bygge tillit og relasjoner til både medlemmer og styre
 • du har gode samarbeidsevner, og er løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • et moderne og godt arbeidsmiljø sentralt i Oslo
 • en fleksibel arbeidstidsordning
 • lønn etter avtale basert på utdanning og erfaring
 • pensjonsordning

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Kontaktinfo: 

Styreleder Olav Øygard: olav.oygard@gmail.com | 99383900

Nestleder: Albertine Aaberge: albertine.aaberge@gmail.com | 95236588

Søknaden sendes til post@mediepedagogene.no 

Frist: innen 8. desember 2021