Avis og journalistikk

Ungdomsjournalistikk
Anne Fogt:
Unge stemmer inn i avisene. Om hvordan aviser prøver å rekruttere unge lesere ([tilt] nr 3/4 – 2006)

Silje Bjørnstad:
Hva skal til for gode møter mellom avis og unge lesere? Om boka Trenger vi aviser når vi har Facebook? ([tilt] nr 1 – 2011)

Trond Torke:
Gjøvik-elever med «skyggeredaksjon» i Oppland Arbeiderblad ([tilt] nr 3/4 – 2006)

Inger-Helen Wien:
Skriveglede hos unge journalister. Om samarbeidet mellom lokalavisa Ringerike blad, Avis i skolen og Ringerike videregående skole ([tilt] nr 3/4 – 2006)

Kritisk journalistikk
Trygve Panhoff:
Med kritisk blikk på journalistikk. Intervju med Sigurd Allern ([tilt] nr 3 – 2003)

Marie Walsøe:
Med skjevt blikk? Om NRK Dagsrevyens krigsjournalistikk ([tilt] nr 2 – 2009)

Avis-utvikling
Arne Krumsvik:
Hva skjer når avisene går i nettet? Om overgangen fra papirjournalistikk til nettjournalistikk ([tilt] nr 3/4 – 2006)

Anbefalt nettside
Avis i skolen