Digital kompetanse og mediepedagogikk

Digital kompetanse
David Buckingham:

Den digitale generasjonen på skolebenken ([tilt] nr 1 – 2007)

Elise Seip Tønnessen
Mangfoldige uttrykk i nye medier. Sammensatte tekster og nye kompetanser ([tilt] nr 1 – 2009)

Søren Langager:
De digitale mediers potentialer og skolens træghed ([tilt] nr 1 – 2009)

Sigmund Lieberg:
IKT er svaret?
Om nødvendigheten av å tenke gjennom nytten av IKT-investeringene i skolen ([tilt] nr 3/4 – 2004)

Øystein Gilje:
Mediefaget – vår tids dannelsesfag? ([tilt] nr 1 – 2002)
Googling movies
. Om hva slags literacy som kommer til uttrykk gjennom unges medieproduksjoner ([tilt] nr 2 – 2006)
Unge filmskapere i digital sjangerlek. Utfordringer for mediepedagogikken ([tilt] nr 1 – 2005)
Hvordan skapes en ung filmskaper? Utdanningsspor fra unge, skandinaviske filmskapere ([tilt] nr 2 – 2008)

 

Lærerrollen – Medielæreren
Per Østerud og Jan Johnsen:
Skolen er død – leve skolen! Om endringene av skolen og behovet for en ny lærerrolle ([tilt] nr 1 – 2002)

Dagfinn Tvedt: 
Medier og kommunikasjon: Lærerens mareritt eller utfordring? ([tilt] nr 1 – 2002)

Mai Gythfeldt: 
Yrkesretting og lærerkompetanse på studieretningen Medier og kommunikasjon ([tilt] nr 1 – 2002)

Mediepedagogikk
Eva Marsh:

Multimediale berättelser. Om multimediale arbeidsmåter i undervisningen. ([tilt] nr 3/4 – 2004)

Per Terje Naalsund:
Noe å huske på: Sanselighet og mediemennesker. Om Annie le Bruns Virkelighetsoverdose ([tilt] nr 2 – 2011)
Spennende mediefilosofi. Om Friedrich Kittlers Mediefilosofi ([tilt] nr 1 – 2010)

Rudolf Arnheim:
Fra Visuell tenking. Om det visuelles plass i undervisningen ([tilt] nr 2 – 2009)

Anne Bamford:
Undervisning i det visuelle gennem hele skoleforløpet ([tilt] nr 2 – 2009)