Digitale fortellinger

Marte Lindstad Næss:
Digitale fortellinger. Kjennetegn og historisk utvikling. ([tilt] nr 1 – 2007)

Kjetil Bjørke og Kristoffer Pahle:
Hvordan lage en digital historiefortelling ([tilt] nr 1 – 2007)

Anita Normann:
Digital storytelling i engelskfaget. Del 1: Idéer for elevarbeider på ungdomsskolen ([tilt] nr 3 – 2011)
Digital storytelling i engelskfaget. Del 2: Blir det læring av slikt da? Erfaringer med digitale fortellinger på ungdomsskolen (februar 2012)

Runa Jupskås:
Å arbeide med digital historiefortelling som uttrykksform på ungdomstrinnet ([tilt] nr 1 – 2011)

Birte Hatlehol:
Aktive medborgere med mediene. Om hvordan elever kan lage digitale fortellinger om aktuelle samfunnsspørsmål ([tilt] nr 1 – 2009)

Monica Nilsson:
Mångdimensionellt med digitalt berättande. Om utviklingen av ungdommers egen «stemme» ved hjelp av digitale fortellinger ([tilt] nr 1 – 2009)

Gro Kirkeby og Alexandra Lilja Lindvik:
Ikke få noen ideer. Digitale fortellinger fra Vigelandsparken ([tilt] nr 2 – 2009)