Om Mediepedagogene

Mediepedagogene er høringsinstans og samarbeider med offentlige myndigheter

HVA ER Mediepedagogene?

Som medlem i Mediepedagogene får du:

 • medlemskap i en organisasjon som har som visjon at alle barn og unge skal få kvalifisert opplæring i grunnutdanningen for å kunne utvikle god mediekompetanse slik at de blir selvstendige, kreative og ansvarsfulle medborgere, klarer seg godt i det framtidige arbeidsmarkedet og ellers i livet
 • medlemskap i en organisasjon som er sterkt engasjert og bidrar aktivt med innspill til fornyingen av Kunnskapsløftet
 • tilbud om kurs, konferanser, seminarer som er relevante for medielærere
 • rabatt på deltakelse på Nordiske Mediedager i Bergen
 • interessefellesskap med andre som underviser i mediefag og mediefaglige emner
 • medlemskap for bare kr 200 i året

Mediepedagogene arbeider for:

 • å styrke medieundervisningen på alle trinn fra barnehage til høgskole- og universitetsnivå
 • å være et møtested for medielærerne i utdanningssystemet vårt
 • å formidle forskningsbidrag og mediepedagogiske opplegg
 • å arrangere kurs, seminarer og konferanser om aktuelle tema
 • å ivareta medielærernes interesser overfor myndigheter og institusjoner