Sammensatte tekster og tegneserier

Sammensatte tekster 

Ove Eide: 
Vurdering av samansette tekstar. Hva slags kriterier er sentrale i vurderinga av sammensatte tekster i norskundervisninga ved videregående skole? ([tilt] nr 2 – 2009)

Elise Seip Tønnesen: 
Mangfoldige uttrykk i nye medier. Sammensatte tekster og nye kompetanser. Teoretisk bakgrunnsartikkel om hvordan sammensatte tekster kommuniserer

Bjørg Wangen:
IKT og sammensatte tekster på mellomtrinnet. Hvordan arbeide med nettets digitale undervisningsmidler, slik som Norskverkstedet og Lesehulen

 

Tegneserier

Roy Søbstad:
Fra nachspiel til ferdig tegneserie. Om utviklingen av tegneserien Ulvene i korridoren ([tilt] nr 1 – 2011)

Håvard S. Johansen:
Det underbevisste alfabet. Om å bli tegneserieskaper ([tilt] nr 2 – 2011)
Om historien «November». Tegneserieskaperens egen analyse av en tegneserienovelle ([tilt] nr 2 – 2011)

Flu Hartberg:
Antistriper. Om hvordan Fagprat-stripene lages. ([tilt] nr 2 – 2009)

Peter Larsen:
Analyse av en side i tegneserien Corto Maltese i Sibir av Hugo Pratt ([tilt] nr 2 – 2009)