Styret i Mediepedagogene

Leder
Albertine Aaberge
Mobil: 952 36 588
E-post: albertineaaberge@ndla.no
Arbeidssted: Nasjonal Digital Læringsarena
Albertine Aaberge er digital læremiddelansvarlig for mediefagene på NDLA. Hun er medieviter fra UiO 2000 og har undervist i mediefag på vgs i 10 år. Hun har også undervist i digital kompetanse og læring og mediedidaktikk på Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og fjordane.
 
 
 

Nestleder
Åge André Breivik
Mobil: 
E-post: breivikmedia@gmail.com
Arbeidssted: Volda videregåande skule
Åge André Breivik er medielektor på Volda vidaregåande skule. Han har bachelorgrad i radiojournalistikk og mastergrad i journalistikk og dokumentar, begge frå Høgskulen i Volda. Han har arbeidd i fleire redaksjonar i NRK, og mellom anna laga radiodokumentar for NRK P2 som frilanser, før han vart lærar.
 

 
                                                     
              Styremedlem
              Tonje BF Moberg
              Mobil:
              E-post: tonje.moberg@akademiet.no
              Arbeidssted: Akademiet VGS, Drammen Sundland
              Tonje BF Moberg er avdelingsleder på Akademiet VGS i Drammen. Hun er
              Cand.polit fra NTNU.
 
 
 
 
Styremedlem
Christina Svien
Mobil: 951 46 536
Arbeidssted: Nannestad videregående skole
Christina Svien er Lektor med tillegg. Hun har en master i Filmvitenskap fra Københavns universitet samt praktisk utdannelse fra Film og TV-akademiet (tidligere NISS). Hun arbeider ved Nannestad videregående skole og linjen for Medier og kommunikasjon. Christina har flere år freelance erfaring fra film og tv-produksjon hvor hun blant annet har jobbet med casting og produsert og regissert kortfilm.
 

           Styremedlem
           Maryam Amini
           Mobil:
           E-post: amini.maryam@gmail.com
           Arbeidssted: Oslo Metropolitan University
           Maryam Amini er Universitetslektor ved OsloMet og har praksis som
           digital lærings og interaksjonsdesigner.
 
 
 

Varamedlem
Elisabeth Sølvberg Aase
Mobil:  988 71 191
E-post: elisabeth.aase@icloud.com
Lektor
Arbeidet ved Voss gymnas i 25 år som rådgiver, og som lektor med fagene tysk, norsk og mediefag. Startet fordypingsfaget mediekunnskap ved skolen tidlig på 90-tallet, og ved Hetland vgs i Stavanger på 80-tallet. Mangeårig styreleder i Mediepedagogene.  Har sittet i læreplangruppe for mediefag. Tidligere medlem av Faglig råd for MK, og av Mediekompetansenettverket.
 

 
          Varamedlem
          Arjana Rusli
          Mobil:
          E-post: aranyapascale.rusli@kristiania.no
          Arbeidssted:  Fagskolen Kristiania 
          Fagansvarlig Reklame og merkekommunikasjon ved Fagskolen Kristiania. 
 

 
 
Varamedlem
Renate Bruun
Mobil: 
E-post: renate.bruun@vtfk.no
Arbeidssted: Horten vgs
Renate Bruun er faglærer i medier og kommunikasjon ved Horten vgs
 
 

 
                                         
Daglig leder
Geir Bergersen
Mobil: 463 35 404
E-post: post@mediepedagogene.no
Arbeidssted:Seilet, huset for kunst og kultur i skolen
Geir Bergersen er ansvarlig for driften av Mediepedagogene