Vil du bruke blogg i opplæringen?

av Albertine Aaberge I en tidligere [tilt]-artikkel skrev jeg om utbyttet elever har av å skrive blogger. I denne artikkelen forklarer jeg hvordan du som lærer kan planlegge og organisere arbeidet med blogger i opplæringen. Blogg som skolesjanger er ikke et etablert format. Det er lærerens kjennskap til ulike funksjonaliteter i bloggteknologien  som setter rammer […]