Kva slags film er Oslo, 31. august?

Av Per Terje Naalsund Norske kritikere er samde om at Oslo, 31. august er ein av dei beste norske filmane som er blitt lagd. Meldarane ga han terningkast 6 og 5 til premieren, og nokre månedar seinare løfta dei filmen heilt oppe på tredjeplass bak Jakten og Flåklypa Grand Prix då dei skulle kåre den […]

Elevers grep om detektivfortellinger

Av Alexander Fedorov, professor og pro-rektor ved Taganrog pedagogiske institutt Utviklingen av elevenes ferdigheter i kritisk analyse av medietekster er en viktig oppgave for mediefagene. Etter min mening bør man ikke begynne dette arbeidet med vanskelige, kunstneriske filmer. Erfaring har vist at gymnaselever og studenter kan ha vanskeligheter med å få grep om intriger, sjangerkjennetegn […]

Filmkritikk med tilskodaren i sentrum

av Per Terje Naalsund Kva går egentlig føre seg når vi ser film, og kva gjer filmane med oss? Slike grunnleggjande spørsmål burde få ein mykje større plass i filmkritikken. Filmkritikk og filmkultur Så langt eg kan hugse har ein diskutert kva som er gale med norsk filmbransje. Både nettstaden Montagues og litteraturtidsskriftet Vagant har […]

Analyse av Forsvarets rekrutteringsfilmer

Av: Ingrid Ytre-Arne, student ved Høgskolen i Oslo Forsvaret bruker en rekke filmer for å formidle informasjon om sesjon og førstegangstjeneste. Hvor godt fungerer disse filmene med tanke på å rekruttere og beholde personell? Sentrale spørsmål Jeg kommer i det følgende til å anvende begreper og modeller fra Peter Harms Larsens innføinger i filmdramaturgi til […]