Ingen forståelse for hybridfagmodellen fra statsråden

Stikkord: Isaksen