Ny bok om bilder og bildefortellinger

Stikkord: sosiale medier

Publisering for elever

Dersom det er aktuelt å la elevene publisere til ulike nettsteder eller blogger finnes det mange muligheter der ute. Her …

Facebook for lærere

Spredningen av digital, sosial og mobil teknologi har skapt en kultur der ungdom deltar mer i å skape og dele innhold, samt dypt endret måten studenter kommuniserer, samhandler og lærer på. I mange tilfeller tilbringer studentene like mye (eller mer) tid …