Wiki – et verktøy for å styrke elevenes informasjonskompetanse

Stikkord: wikispaces