Eksamen

Sentralgitte, skriftlige eksamensoppgaver i medie- og informasjonskunnskap

Fag og læreplaner hos Utdanningsdirektoratet.