Digitale medier og mediemanagement, teoretiske studier

Høgskolen i Gjøvik

Bachelor i mediemanagement. Opplæring for produksjonstekniske, økonomiske, administrative, ledelsesmessige og datatekniske funksjoner i mediebedrifter.

Bachelor i medieteknologi med vekt på programmering og web-publisering.

www.hig.no

Universitetet i Oslo

Bachelor i digitale medier med vekt på bruk og rolle i samfunnet – innenfor områder som web-publisering, håndholdte datamaskiner, e-læring, e-handel og digitale informasjonsstrategier.

www.uio.no

Teoretiske studier

NTNU, Trondheim

Bachelor i filmvitenskap – om filmens og de levende bildenes historie og teori.

Bachelor i medievitenskap – med kulturelle, sosiale og politiske innfallsvinkler til studiet av mediene genererelt og massemediene spesielt.

www.ntnu.no

Høgskolen i Lillehammer

Årsstudium og bachelor i film- og fjernsynsvitenskap – en innføring i mediene film og fjernsyn med vekt på analyse, historie og teori.

www.hil.no

Universitetet i Bergen

Årsstudium og bachelor i medievitenskap – sosiologiske, statsvitenskapelige, kultur- og tekstanalytiske perspektiv på massemedia

www.uib.no

Universitetet i Oslo

Bachelor i medievitenskap – systematiske analyser av mediene som samfunnsinstitusjoner, medienes tekser, mediehistorien og forholdet mellom medieinnholdet og medienes publikum.

Bachelor i kultur og kommunikasjon – om meningsflyten innen populærkultur, reklame, kunst og livsstil med vekt på makt, medier, trender, identitet og forbruk.

www.uio.no