Informasjon, medier og kommunikasjon

Høgskulen i Volda

Bachelor i informasjon og media med følgende sentrale fag: Informasjon og samfunnskontakt, PR, journalistikk og medievitenskap.

Ettårig studium i mediekunnskap.

www.hivolda.no

Høgskolen i Oslo

Bachelor i medier og kommunikasjon med medieteori, språklig formidling, praktisk medieproduksjon, journalistikk, mediesosialisering og informasjons- og kommunikasjonsteori. www.hio.no

Universitetet i Agder, Kristiansand

Bachelor i kommunikasjon med fokus på samspillet mellom språklige, teknologiske og kulturelle faktorer i kommunikasjonsprosessen og opplæring i ulike medier.

Ettårig studium i mediefag som gir praktiske erfaringer og refleksjon omkring pedagogisk arbeid med og om medier og informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

www.uia.no


Høgskolen i Vestfold, Eik

Ettårig studium i mediekunnskap.

www.hive.no