Tekst

Westerdals, Oslo

To-tre-årig utdanning i tekst med vekt på redaksjonelt arbeid, markedskommunikasjon og offentlig kommunikasjon samt kunstorienterte sjangre.(Privatskole.)

www.westerdals.no

Skrivekunst-akademiet, Bergen

Ettårig studium i skrivekunst med vekt på lyrikk og prosa.

www.skrivekunst.no

Nansenskolen, Lillehammer

Ettårig forfatterstudie med undervisning i ulike sjangre.

www.nansenskolen.no

Høgskolen i Telemark, Bø

Ettårig forfatterstudie med litteraturteori, praktiske skriveøvelser, analyse og arbeid med egne litterære prosjekter.

www.hit.no

Universitetet i Tromsø

Ettårig forfatterstudie med undervising i ulike sjangre og virkemidler og arbeid med eget litterært prosjekt.

www.uit.no