Podcasting

”They can be done by anyone who has a microphone, simple software, the net and something to say.”
Vi vil ta for oss ulike sider ved fenomenet podcasting i en artikkelserie. Du kan navigere mellom de fem ulike delene under. Vi ønsker å gi deg et innblikk i bruk av podcasting i undervisningen. Dessuten gi deg kunnskap og ferdigheter i hvordan lage, publisere og abonnere på podcaster. Og ikke minst utforske ulike måter å bruke podcaster på som en digital læringsressurs knyttet til de nye læreplanene.

Hva er podcasting?

Podcasting er et grasrotfenomen som har vokst fram i kjølvannet av den enorme suksessen til Apples sin musikkspiller iTunes og MP3-spilleren iPod. Men hvordan kan vi bruke denne nye publiseringsformen i undervisningen? Podcasting er et medium for å sende lydopptak fra en hvilken som helst nettbruker til interesserte lyttere verden over. Ordet er en sammenslåing av ordene iPod og broadcasting (kringkasting). Begrepet Podcasting ble første gang brukt av Adam Curry for å beskrive prosessen om hvordan man lager og publiserer digital radio på Internett og deretter laster den ned som mp3-fil ned til sin mp3-spiller.

Teknologien er avansert, men enkel i bruk. Alt du gjør er å velge noen radioprogrammer fra en liste, så havner programmene på din Mp3-spiller neste gang du synkroniserer. Med andre ord kan du ta med deg dine favorittradioprogrammer og lytte til dem overalt.

Selv bruker jeg den gratis musikkspilleren iTunes til å laste ned podcaster. Den har en egen funksjon som heter Podcaster og som gjør det mulig for meg å abonnere på Podcaster, ved at hver Podcast har en unik nettadresse som en RSS-feed. De blir automatisk oppdatert her gang du bruker iTunes.