Demokrati på timeplanen

Bilder

Demokrati på timeplanen

Det er viktig at elever får opplæring i demokratiske prosesser og kildekritikk på skolen. Dette er kompliserte tema som krever …