Nettsider laga i Flash vs. HTML5

Sjølv om du er tilhengar eller ei av nettsider utvikla i Flash, så kan mange vere einige i at det i alle fall i utgangspunktet kan føre til eit meir interaktivt og spennande uttrykk. Ebizmba har laga ein oversikt over dei ti beste Flash-baserte nettstadane i 2010 så langt. Ellers florerer det av morsomme, interaktive Flash-promoar som denne og denne.

Ved hjelp av HTML5, nyare versjonar av CSS og blant anna Javascript er det kanskje moglegheit for å oppnå det same, eller noko endå betre, utan ein eigen Flash-spelar? Nyleg har "Google med venner" laga ein framvisning av kva ein kan få til med HTML5, pluss tilbehør, i den fantastiske eksperimentelle musikkvideoen til Arcade Fire sin låt We Used To Wait – nemleg The Wilderness Downtown. Sjå også andre imponerande prosjekt frå mange ulike aktørar hos NetTuts.