Buskerud fylkeskommune snur

Buskerud fylkeskommune planla nedlegging av 3 av 5
MK-skoler i fylket – nå har de endret mening.

Buskerud fylkeskommune planla nedlegging av 3 av 5 MK-skoler i fylket. Det endte med at ingen MK-tilbud ble lagt ned. Dette er gledelige nyheter.

LMU meldte tidligere i år om at Buskerud fylkeskommune var i ferd med å foreta drastiske kutt i tilbudet av utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon i fylket. LMU sendte en høringsuttalelse og har vært en viktig brikke i å få fram budskapet til politikerene.