Konferanse om didaktikk og teknologi

Høgskolen i Lillehammer inviterer for 5. gang forskere og andre fagfolk som jobber med fleksibel undervisning, til konferansen Didaktikk og teknologi. Konferansen arrangeres på Lillehammer den 7. – 8. februar – 2011. En viktig målsetting med konferansen er å gi deltakerne økt innsikt i grunnleggende problemstillinger knyttet til fleksibel undervisning i  utdanningen. Tema for denne konferansen er ”Visuell danning i utdanning”. Med det ønsker vi å gå nærmere inn i hvilke konsekvenser det har at vi må forholde oss til det som betegnes som “an iconic turn” – den økende betydningen av bilder i samfunnet. Tradisjonelle måter å undervise på blir utfordret, men også våre forestillinger om danning.  Noen av disse utfordringene har Dannelsesutvalget pekt på. Konferansen vil kombinere hovedinnledninger i plenum med et omfattende program i parallelle sesjoner der inviterte innledere som tar opp temaer knyttet til hovedtemaet.

For mer informasjon og påmelding, se vår nettside konferanser.hil.no/didaktikk2011. Vel møtt til to spennende dager i Lillehammer i februar 2011.

For arrangørene

Geir Haugsbakk
Leder av konferansekomiteen