På filmkritikerkurs i Tromsø

Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) tilbyr filmkritikerkurs for unge mellom 18 og 25 år som del av seminarprogrammet. I år åpnet man dessuten for at to lærere som har MIK-elever, fikk muligheten til å skaffe seg faglig påfyll.

Denne artikkelen er skriven av Trond Heum, lektor ved Sandefjord videregående skole og ekstern foreleser i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold.

Professor Anne Gjelsvik fra Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU er faglig ansvarlig for kritikerkurset, som arrangeres gjennom et samarbeid mellom Norsk Filmkritikerlag og TIFF, med støtte fra Fritt Ord. Kurset er gratis for deltakerne, og man kan melde seg på via TIFFs nettsider.

I løpet av to intense dager skulle deltakerne i år gjennom et program som omfattet innføring i filmatiske virkemidler og filmkritikk som sjanger, perspektiver på hva som menes med kvalitet og hvordan kvalitet kan begrunnes, samt praktisk arbeid med å skrive en anmeldelse av en selvvalgt film fra festivalprogrammet. Avisa Nordlys hadde stilt seg villig til å publisere deltakernes anmeldelser, enten på papir eller nett.

Lærere på skolebenken

Elisabeth Wisdom og Anders Red Herstad var de to lærerne som i år hadde fått lov til å delta på kurset, til tross for at de ikke hører hjemme i målgruppen. Begge underviser elever på medier og kommunikasjon, Elisabeth som lærer i produksjonsarbeid, Anders som norsklærer. Siden elevene deres deltok på filmfestivalen, ble tid frigjort til kursdeltakelse.

– Kurset gir meg faglig påfyll og nyttige perspektiver på oppgaver vi selv gir elevene våre, sier Elisabeth. Hun har gjennom kurset erfart at filmkritikk er utfordrende.

– Det er vanskeligere enn jeg trodde å sette ord på en filmopplevelse, innrømmer hun.

Hun peker videre på at dette også er utfordringen for elevene hennes.
– Det er utfordrende å sette ord på følelsene sine for en film, og noe av det vanskeligste er å få med seg de visuelle opplevelsene, presiserer hun.

Anders omtaler seg selv som en typisk norsklærer, men som ønsker å lære mer om film både av nytteverdi og egenverdi.
-I fjor hadde jeg elever som deltok på dette kurset, og deres positive tilbakemeldinger gjorde at jeg fikk lyst til å delta selv, forteller han. Han viser også til hvordan film har fått en sentral plass i norskfaget, og at filmkunnskaper således er nyttig for norsklærere.

Skjerpet blikk

Kine Johansen tilhører den egentlige målgruppen for kurset. Hun studerer til daglig statsvitenskap og skriver for kulturnettstedet Tromsø By.
-Jeg liker å skrive, og jeg liker å se film. Gjennom dette kurset får jeg flere redskaper for å mene noe om en  film. Jeg blir rett og slett bedre til å se de grep filmskaperen har brukt, forklarer hun.
Kine valgte forøvrig å anmelde festivalfilmen The Clink of Ice, som var valgt ut til festivalprogrammet av nettopp filmanmeldere.
-En helstøpt film, konkluderer Kine før hun gir seg i kast med å skrive anmeldelsen sin.

Utgangspunkt i opplevelsen

Ifølge Anne Gjelsvik bør man ta utgangspunkt i seg selv og sin egen opplevelse av filmen når man skal skrive en anmeldelse.
-Man må finne essensen i en film uten å gå veien om et langt handlingsreferat. Man må heller ikke bare bli hengende ved handling og tema, men være bevisst på at det er en film man har sett. Det er derfor viktig å synliggjøre også de rent filmatiske aspektene uten at det blir for fagspesifikt eller fagterminologisk, forklarer hun.
På spørsmålet om Gjelsvik synes dette perspektivet er godt nok ivaretatt i norske filmanmeldelser, kommer svaret kjapt:
-Jeg savner dette perspektivet i mange av dagens anmeldelser.
Gjelsvik påpeker videre at man ikke nødvendigvis må bruke hele reportoaret av knagger for filmanmeldelse hver gang.
-Man må først og fremst ta tak i det særegne ved filmen, og ikke nødvendigvis omtale alt, avslutter hun.
Kritikerkurs1.jpg
Student Kine Johansen (til venstre) og medielærer Elisabeth Wisdom hadde begge nytte av filmkritikerkurset under TIFF. Bak står kursansvarlig Anne Gjelsvik.
.
Kritikerkurs2.jpg

Norsklærer Anders Red Herstad fulgte kurset både av egeninteresse og med tanke på  nytteverdi i norskfaget.

.