AMT-direktivet

Medienorge svarer på blant annet de følgende spørsmålene i sitt nyhetsbrev: Hva er et EU-direktiv? Hva handler AMT-direktivet om? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer?

Mange EU-direktiver får leve anonymt blant byråkrater og bransjefolk. AMT-direktivet – Direktivet om audiovisuelle medietjenester – burde imidlertid angå langt flere enn ekspertene. Nesten alle ser på TV, og stadig flere bruker nettjenester som klikkefilm og andre audiovisuelle bestillingstjenester. AMT-direktivet har konsekvenser for innholdet både i vanlige TV-kanaler og i nye tilbud. I dette nyhetsbrevet er hovedtrekkene i AMT-direktivet forsøkt sammenfattet, sett fra et norsk perspektiv.

Les hele nyhetsbrevet.