Skolekinonytt #7 2012

I nyeste utgave av Skolekinonytt finner du blant annet følgende saker:

  •  Nye filmstudieark: Filmstudieark er pedagogiske opplegg for filmer som passer til undervisning, og Film & Kino lager ark til nye filmer fortløpende. Kult og kort for stort og smått er det nyeste filmstudiearket som er tilgjengelig på filmstudiearkenes nettsider.
  • Utlysning av støttemidler: Film & Kino utlyser nå andre runde av årets støttemidler til filmtiltak i Den kulturelle skolesekken (DKS). Søknadsfristen er 15. september.
  • Animasjonskurs for lærere: Vi minner om høstens animasjonskurs for lærere. I samarbeid med de regionale filmsentrene er Film & Kino glad for å kunne tilby heldagskurs i Kristiansand, Stavanger og Haugesund. I løpet av høsten blir det også holdt to dagskurs i Nord-Norge.
  • Nordisk ungdomsforum i Stockholm: Medietilsynets Trygg bruk-senter tar med seg 5 ungdommer til Nordisk ungdomsforum i Stockholm på 12. til 13. juni.
  • Oppfølging av ny handlingsplan: For å følge opp den nye vedtatte handlingsplanen for filmsatsingen på barn og unge 2012-13, arrangerer NFI og Film & Kino et seminar for de involverte partene i august.

Les mer om sakene i Skolekinonytt #7 2012.