Ungdomstrinnet | Nye læreplaner for mediefag

For kort tid siden publiserte Utdanningsdirektoratet de endelige læreplanene for valgfag på 8.trinn.

Nytt fra høsten

De åtte valgfagene skal innføres høsten 2012, og for Mediepedagogene er det læreplanene til fagene ‘Medier og informasjon’ og ‘Salg og scene’ som er relevante.

På alle trinn i 2014
Neste høst er det kun elever på 8.trinn som skal ta valgfagene. Høsten 2013 utvides tilbudet, og elever på både 8. og 9. trinn skal ta valgfagene. I 2014 skal valgfagene kjøres på alle trinn.
Mediepedagogene ønsker dere på ungdomstrinnet lykke til med arbeidet!