Nye læreplaner for valgfag setter krav til mediekunnskap

I høst starter ungdomsskolene i landet med tilbud om et to-timers valgfag til alle 8. klassingene. Åtte læreplaner er ferdige, og alle skoler må tilby minst to av disse som elevene kan velge blant.

Valgfaget Medier og informasjon er et mediefag som først og fremst er knyttet til arbeid med nettpublikasjon – som det går an å gjøre mye ut av, hvis lærekreftene er dyktige!  Sal og scene ligger for eksempel godt til rette for filmproduksjon.

Mediepedagogene håper virkelig at skolene har lærere med grundig kompetanse i mediekunnskap, slik at elevene får god opplæring i disse valgfagene.  Lærerutdanningen har dessverre ikke så langt klart å gi særlig mye av  denne type kunnskap til studentene.

Mediepedagogene utarbeider for tiden en pakke som etter hvert kan brukes i Medier og kommunikasjon.