Slik skal Aftenposten slankes

Ifølge en epost til de ansatte heter det at innen 26. november skal ledelsen ha funnet hvilken plass den enkelte ansatte skal ha i organisasjonen fremover, skriver Journalisten.

Avisen er en del av Schibsted-konsernets kraftige kostnadskutt, og det har blitt varslet store kurs i flere av konsernets mediehus.

Journalisten fremholder at det er lederne som skal vurdere de ansattes kompetanse.