Nasjonale prøvar for vanskelege, meiner lærarane

Resultata frå dei nasjonale prøvane syner at lesenivået til 5. klassingar i fylket er dårlegare enn i fjor. I årets test var mellom anna tekst frå den russiske forfattaren Leo Tolstoj med, skriv NRK.no.

No stiller lærarar spørsmål ved om oppgåvene på dei nasjonale prøvane tek til å bli vel høgt. Men også elevane tykkjer også at nokre spørsmål er vanskelege.

– Dagen før så har du ganske mykje press på deg. Du tenkjer liksom på at no må eg gjere mitt beste og få mest mogleg rett, seier 5. klassingen Magnus Kjøsnes som går på Vassenden skule i Jølster, til nettstaden.