Justering av læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til justerte læreplaner for de gjennomgående fagene engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag i grunnskolen og videregående opplæring. Høringsfristen er 5. mars 2013.

Dette er de endelige utkastene som skal på høring og Mediepedagogene er selvfølgelig også høringsinstans i denne prosessen. Vi tar imot innspill! Kommenter således gjerne denne saken eller send oss en melding her.