Media i norskfaget: Les UDIRs forslag til endringer i læreplanen

1.august 2013 skal reviderte læreplaner i blant annet  fellesfagene engelsk, norsk og samfunnsfag ligge klare til skolestart. Læreplangruppene har nå jobbet fram en tredje versjon, som er utgangspunktet for høringsutkastene, som har høringsfrist til våren.

Nå ligger både høringsnotatet om endringer og forslag til høringsutkast i læreplanen i norsk ute:


Media i læreplanene

Både dagens læreplaner og tredjeversjonene av de reviderte planene inneholder en del formuleringer som er knyttet til mediefeltet etter Mediepedagogenes vurdering. Det synes vi er gledelig, men også bekymringsfullt, for vi vet at der ute er det en del lærere som ikke føler seg kompetente til å oppfylle læreplanenes mål.

Det må poengteres at det er mulig å påvirke resultatene i høringsrunden, som altså starter på senhøsten, når høringsdokumentene ligger klare. Ovenfor kan du lese hvilke endringer som foreslås i norsk. Kontakt UDIR her. Bruk din stemme!