Video | Første sending i NDLA TV. Tema? Nettbrett i skolen