Åpen høring om MK i Stortinget i dag

30 instanser er tatt inn til høring. Les om hvordan høringen om Stortingsmelding 20 vil utarte seg.

Her følger en oversikt over dagens opplegg, med informasjon oversendt fra komiteen.

Tid og sted

Mandag 15. april 2013, klokken 10 til 15.50.

Komitéhuset, inngang Akersgata 18.

Fremdrift

Høringene faller i fire deler:

De første to kl. 10-12.10 og de neste kl. 13.00-15.50.

Alle organisasjoner holder korte innlegg på inntil fem minutter for å minne om hovedpunktene i innsendt notat med synspunkter på meldingen. Innholdet i notatene kan forutsettes kjent for komiteen.

Mediepedagogene gir sitt innlegg klokken 15, like etter Norsk Industri,/MBL-Mediebedriftenes Landsforbund og Fellesforbundet.

Høringene er åpne for publikum og blir overført på Stortingets nett-TV.