«Haster med å bygge inn digital mediekompetanse blant den europeiske arbeidskraften»

Som Mediepedagogene flere ganger har belyst, vil endringer i nye læreplaner kreve mer mediekompetanse hos lærere som ikke er spesialisert innen media. På den måten ser det ut til at Brussel allerede  er i gang med å sette fokus på noe som også er aktuelt for oss.

The Media & Learning 2013 Conference i Brussel holder sin årlige konferanse i desember og i år er fokuset helt klart lærer- og elevorientert. På konferansen skal det nemlig diskuteres

  • at det haster med å bygge inn digitale- og mediebaserte leseferdigheter blant den europeiske arbeidskraften
  • hvordan man best kan overbevise interessenter om viktigheten av å bygge inn digitale- og mediebaserte ferdigheter blant lærere og elever på alle nivåer i utdanning og opplæring

Mulighet for påvirkning

Konferansen er rettet mot lærere og politikere, tjenestetilbydere og produsenter som ønsker å dele sine erfaringer med å bruke media kreativt for å forbedre læring, identifisere måter for å utvikle ferdigheter digitalt og innen media, og finne nye og effektive måter å bruke media som en kraft for endring i læringsprosessen.

De har også nå sluppet tema for årets konferanse i desember og et av hovedtemaene er «Turning classrooms into creative learning spaces for all types of learners»

 

media-and-learning-2012_058
Fra fjorårets konferanse. & Learning

Andre tema for konferansen er blant annet

Konferansen består av blant annet plenumssesjoner, workshops, in-depth-forelesinger og muligheter for å prøve flere nye verktøy og metoder.

Vil du være med å påvirke hva som snakkes om media og læring i EU?

Da kan du sende inn ideer til hva konferansen bør ha på programmet. Det må gjøres før 1. juni og utfyllende informasjon finner du her