Utvidet frist for innsending til film- og fotokonkurransen Gullregnet (elevarbeid)

Årvisst arrangerer vi en film-og fotokonkurranse i forbindelse med Landskonferansen for medielærere.

Vi inviterer deg herved som lærer til å sende inn utvalgte elevarbeider som skal konkurrere om premiene for de beste innsendte bidragene. De nominerte arbeidene vises på konferansen, og de to prisene deles ut til lærerne bak vinnerbidragene. Det er også lærerne bak arbeidene som velger ut og sender inn bidragene.

Innsending av film

Sjangre i år er dokumentar- og fiksjonsfilm på inntil 7 minutter. Legg ved info med navn på skolen og læreren på eget ark, samt filmtittelen og klassetrinn.

Hver lærer kan sende inn inntil tre filmer, som må være i full dvd-kvalitet – en film på hver dvd. Merk dvd’en med filmtittelen og skolenavn! For å kunne bli vist på konferansen må filmene være i tråd med gjeldende lover og regler.

Innsending av foto

Bidragene i år skal være enkeltfoto – inntil tre enkeltfoto fra hver lærer. Fotoene må leveres inn slik de ønskes presentert (for eksempel montert på ark eller på passepartout).

Du kan alternativt sende inn digitale foto ut fra samme regler – enten på cd, eller på minnepenn i konvolutt – maks tre enkeltarbeider fra hver lærer. Alle fotoene vil konkurrere om den samme prisen.

NB! Vi ber om følgende opplysninger : navn på skole, lærer og elev(er) – og fototittel. Dette limes bakpå papirfotoene. Info om de digitale skrives på cd-en eller på omslaget – eller legges i konvolutt sammen med minnepennen.

Utvidet frist for innsending av bidrag i begge kategorier: fredag 19. april 2013

Arbeidene sendes til

Lill Vibe Simonsen
Bergen Handelsgymnasium
Boks 413 Sentrum
5805 BERGEN

Tlf.nr. : 951 15 215
Mailadresse: lilsim@hfk.no

 

Arrangementskomitéen Landskonferansen for medielærere 2013