Meir mediedesign i framtida

«Tenk på kor mange andre måtar ein kan kommunisera på enn dei som er kommersielt drivverdige», skriv professor i medievitskap, Lars Nyre.

I kronikken «Sats på mediedesign!» publisert på nettavisa På Høyden i februar, skreiv Nyre mellom anna at behovet for mediedesignarar er stort allereie:

(…) Omtrent kvart år har Nordiske mediedagar eit panel der behovet for nye typar digital kompetanse vert diskutert. Behovet viste seg også før jul, då Aftenposten hadde ei dobbeltside kalla ”Vi søker flere digitale hoder”. Der utlyste dei sytten stillingar knytt til mobil- og webutvikling (og førtidspensjonerte mange som hadde utdatert kompetanse). Bransjen har altså sårt bruk for kandidatar med ein slik digital kompetanse som eit fokus på mediedesign produserer».

Les heile kronikken her

Høgskolen i Gjøvik tilbyr ein reindyrka bachelorutdanning innan mediedesign. Studiet er orientert mot papirbaserte og elektroniske medier, og du kan lese meir om utdanninga her.

Kronikken stod óg på trykk i Bergens Tidende 10. februar.