Innovasjon i klasserommet

EU-finansierte tiltak som tar sikte på å oppmuntre til innovative undervisningsmetoder har hatt en positiv og varig virkning. Det kommer frem i den siste utgaven (juni) av Media and Learning News, hvor mer enn 80 prosent av de involverte sier at de er fornøyde med hvordan prosjektene utartet seg. Norge har også vært deltaker.

Den samme andelen uttalte også at det ville ha vært umulig å oppnå de samme resultatene uten europeisk støtte.

– Økt kunnskap

Ifølge funnene i studien var den mest positive virkningen relatert til enkeltpersoner, som igjen var direkte involvert i prosjektene. Disse trekker frem hvordan de fikk økt tilgang til praksis og innovasjon, og forbedret sine faglige ferdigheter i IKT, språk og ledelse.

Prosjektene ble finansierte gjennom EUs Comenius-ordningen, som støtter en rekke aktiviteter, fra skolepartnerskap til lærerutdanning og eTwinning-skolens nettverk.

Norge er med

DICE-prosjektet er ett av prosjektene det siktes til. Her er i alt 12 land involverte (Ungarn, Tsjekkia, Nederland, Norge, Palestina, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Sverige og Storbritannia), og selve prosjektnavnet står for «Drama Improves Lisbon Key Competences in Education». Prosjektets hensikt er å forske på hvilke positive effekter dramautdanningen kan ha på utviklingen av elever.

Non-profit organisasjoner og universiteter fra de involverte landene gikk sammen om å gjennomføre forskningen, og samarbeidspartnere inkluderte også pedagogisk teatre og kunstutøvere, psykologer og sosiologer. EU ga 282.000 euro over to år i co-finansering av prosjektet.

Et annet eksempel er Naturebild-prosjektet, hvor universiteter og lærerutdanningsinstitusjoner fra seks land (Tyskland, Østerrike, Ungarn, Slovakia, Romania og Bulgaria) utviklet en ny pedagogisk strategi for å hjelpe barn å flytte fra førskole til barneskole.

Øvrig innhold i nyhetsbrevet