Pressestøtten sendt ESA

Kulturdepartementets nye forslag til en mer plattformnøytral pressestøtte, er til notifisering i ESA.

– Det er viktig at en ny ordning faktisk kommer i gang ved årsskiftet, sier administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

ESA er EFTAs overvåkingsorgan (EFTA Surveillance Authority). Organet skal sikre at EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen. I EU er det Kommisjonen som utfører denne oppgaven. ESA skal påse at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/EFTA-land, og anvender de samme kriterier og prosedyrer som Kommisjonen i sitt tilsyn med disse, ifølge Regjeringen.

Les hele notifiseringen her.