Rådmannen i Rogaland vil starte med «nytt» MK allerede i 2014

Fylkesmannen i Rogaland regner i sin innstilling til økonomiplan 2014-2017 med at Medier og kommunikasjon allerede fra høsten 2014 blir et studieforberedende løp med 30 elever i klassen.

Det er ikke bare i Troms fylke at Medier og kommunikasjon er i radaren for Fylkeskommunenens innsparinger. I Telemark har reduserte elevtall i tiden fremover vært begrunnelse for å redusere MK-tilbudet. Nå har fylkesmannen i Rogaland funnet ut at Stortingsmelding nr 20 kan leses som en mulighet til å øke MK-klassene fra 15 elever til 30 elever «fordi elevtallet i studieforberedende klasser er 30».

Fylkesmannen ser for seg en trinnvis nedtrapping av dagens MK-tilbud med et årstrinn i gangen, med start allerede fra 2014 – til tross for at Stortingsmeldinga sier at endringene i Medier og kommunikasjon ikke vil skje før høsten 2015.

Besparingene per år er budsjettert til 3,5 millioner kroner. Fylkesmannen kom med sin innstilling mandag 4. november: Økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 – fylkesrådmannens innstilling.

Det er så vidt vi vet intet grunnlag for disse endringene hos Utdanningsdirektoratet. Avdeling for læreplanutvikling skal nylig ha meddelt Mediepedagogene at Utdanningsdirektoratet bare er i startfasen av arbeidet.